ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ (УГОДИ)

Загальний зміст будь-якого цивільно — правового договору полягає в тому, що одна зі сторін зобов’язується виконати певний обсяг робіт (виконавець), а інша (замовник) прийняти її і оплатити на умовах цього договору. Обов’язкові умови цивільно — правового договору: Обов’язковою умовою укладення цивільно — правового договору, є його письмова форма. У тексті договору обов’язково повинні міститися: Опис…

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

1.Сторони договору: роботодавець та працівник. 2.Додержання письмової форми є обов’язковим. 3.Працівник підпорядковується внутрішньому трудовому розпорядку. 4.Обов’язок забезпечити умови праці для працівника за трудовим договором покладається на роботодавця. 5.Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі (ст. 30 КЗпП). 6.Роботодавець зобов’язаний надати працівнику трудові та соціальні гарантії, передбачені трудовим…

Повідомлення до податкової інспекції про прийом на роботу нового працівника

Державна фіскальна служба України повідомляє про набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу», яку опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» №115 (27.06.2015) (далі – Постанова № 413). Відповідно до норм Постанови № 413 повідомлення про прийняття…

Наказ (Розпорядження ) про облікову політику ОСББ

У зв’язку з  внесеними змінами до статті 133 ПКУ, постали важливі питання для ОСББ – формування облікової політики, документообігу, правильність ведення бухгалтерського обліку Положення про облікову політику є одним з перших документів, які використовуються податковою інспекцією, аудиторськими фірмами та іншими контролюючими  службами при перевірці діяльності підприємства. Насамперед хочемо наголосити,  що облікова політика – це сукупність принципів, методів…

Структура ознак неприбутковості

Ознака неприбутковості організації присвоюється за окремими групами підприємств, установ та організацій відповідно до підпункту 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Кодексу за такою структурою: (0031) — бюджетні установи; (0032) — громадські об’єднання; (0033) — політичні партії; (0034) — творчі спілки; (0035) — релігійні організації; (0036) — благодійні організації; (0037) — пенсійні фонди; (0038) — спілки; (0039) —…

В яких випадках контролюючий орган відмовляє неприбутковій організації у включенні до Реєстру неприбуткових установ та організацій

Контролюючий орган відмовляє неприбутковій організації у включенні до Реєстру в разі: Подання неприбутковою організацією неповного пакета документів, визначених пунктом 6 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення  Реєстру ( Далі – Порядок) Невідповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 7 цього Порядку. Відповідне рішення за формою…

ПОСТАНОВА КМУ від 13 липня 2016 р. № 440 Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру

Відповідно до підпункту 133.4.5 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, що додається. Державній фіскальній службі протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою забезпечити надіслання до неприбуткових підприємств, установ, організацій…

Кошторис доходів (надходжень) та витрат ОСББ

Кошторис доходів (надходжень) та витрат ОСББ.  При складанні кошторису надходжень  та витрат в будинках ОСББ та  ЖБК необхідно враховувати: ступінь зносу будівлі, необхідність поточного та капітального ремонту;  вартість договорів (освітлення  місць загального користування, вивіз сміття, обслуговування ліфтів, обслуговування інженерних мереж будинку, прибирання прибудинкової території, тощо); зміни законодавства в оподаткуванні; розміри фонду  оплати праці та нарахування…

ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ОСББ

Мета створення ОСББ Об’єднання створюється для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов’язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами. Об’єднання створюється як непідприємницьке товариство! Об’єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками!…