Загальний зміст будь-якого цивільно — правового договору полягає в тому, що одна зі сторін зобов’язується виконати певний обсяг робіт (виконавець), а інша (замовник) прийняти її і оплатити на умовах цього договору.

Обов’язкові умови цивільно — правового договору:

Обов’язковою умовою укладення цивільно — правового договору, є його письмова форма. У тексті договору обов’язково повинні міститися:

  • Опис та перелік робіт, які зобов’язується виконати виконавець.
  • Терміни, в які виконавець зобов’язується виконати даний обсяг роботи.
  • Умови і строки оплати за даним договором.
  • Інші істотні умови, які передбачає ЦКУ для особливих видів договорів. Наприклад, форс — мажорні обставини або матеріальна відповідальність сторін.

Предмет будь-якого цивільно — правового договору не може бути визначений інакше як конкретний результат праці або виконання певного завдання замовника. В даному випадку, замовник, на відміну від трудового договору, сплачує не робочий процес, а результат цього процесу. У процесі виконання цивільно — правового договору виконавець діє своїми силами і на свій страх і ризик.

Даний вид договору не відноситься до трудового, тому на виконавця не можуть поширюватися правила внутрішнього трудового розпорядку замовника (адже він не входить до складу трудового колективу), крім того, на нього не поширюються гарантії і пільги, передбачені трудовим законодавством (лікарняний, відпустка та ін.)

Закінчення виконання робіт (надання послуг) за цивільно — правовим договором обов’язково оформляються відповідним документом, передбаченим у тексті самого договору. Як правило, таким документом є акт прийому — передачі виконаних робіт (послуг). Він підписується обома сторонами і є підставою для виплати винагороди за таким договором.

Законодавство не передбачає якихось обмежень щодо оплати за таким договором (виплати винагороди). Така сума відразу обумовлюється сторонами при укладенні договору і надалі може бути змінена лише шляхом внесення відповідних змін до тексту договору.

Оподаткування  цивільно-правових угод:

Якщо договір укладений з фізичною особою:

Відразу потрібно зауважити, що замовник в даному випадку виступає як податковий агент і саме на нього покладено обов’язок щодо утримання та перерахування до відповідних бюджетів всіх податків при виплаті винагороди за такими договорами.

Замовнику (роботодавцю) доведеться нараховувати Єдиний соціальний внесок (далі ЄСВ) в розмірі 22% від нарахованої суми, 1,5% – військового збору, та 18% відсотків податку з доходів фізичних осіб.

Тобто, всі податки та збори нараховуються та утримуються виключно з суми вказаної і цивільно-правовому договорі.

Якщо  в цивільно – правовому договорі в якості виконавця виступає фізична особа, зареєстрована, як суб’єкт підприємницької діяльності тоді, залежно від статусу виконавця (ФОП на загальній чи спрощеній системі) оподаткування винагороди може помінятися.

У разі, коли виконавець — фізична особа-підприємець сплачує податки в залежності від обраної системи оподаткування і надав про це відповідні документи при укладанні договору, то сума винагороди взагалі не оподатковується при виплаті у замовника. Її остаточне оподаткування відбувається за підсумками звітного періоду такого виконавця — підприємця.