Ознака неприбутковості організації присвоюється за окремими групами підприємств, установ та організацій відповідно до підпункту 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Кодексу за такою структурою:

(0031) — бюджетні установи;

(0032) — громадські об’єднання;

(0033) — політичні партії;

(0034) — творчі спілки;

(0035) — релігійні організації;

(0036) — благодійні організації;

(0037) — пенсійні фонди;

(0038) — спілки;

(0039) — асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;

(0040) — житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відповідно до закону прийнято в експлуатацію закінчений будівництвом житловий будинок і такий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом);

(0041) — дачні (дачно-будівельні) кооперативи;

(0042) — садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);

(0043) — об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;

(0044) — професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок;

(0045) — організації роботодавців та їх об’єднання;

(0046) — сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи;

(0047) — кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

(0048) — інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.