Державна фіскальна служба України повідомляє про набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу», яку опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» №115 (27.06.2015) (далі – Постанова № 413).

Відповідно до норм Постанови № 413 повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску, за формою згідно з додатком, до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.

Ця Постанова стосується і при прийнятті нового співробітника на роботу до ОСББ. Виключень на жаль, як часто думають керівники (голови правлінь), для Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків не має. І відповідальність за неналежне виконання цієї Постанови  для ОСББ нічим не відрізняється від відповідальності інших підприємств.

Порядок подання:

засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Термін подачі:

 – до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.

Слід звернути увагу, що у формі повідомлення необхідно буде вказувати дату і номер наказу, згідно якого прийнято на роботу працівника.

Хто складає і подає. 

Скласти може працівник кадрової служби (якщо така існує на підприємстві), якщо не існує – складає головний бухгалтер,  а підписують — керівник і головний бухгалтер. Подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою).

Куди подається.

 В територіальні органи ДФС за місцем обліку, як платника Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Відповідальність.

За порушення норм трудового законодавства, зокрема, за допуск:

  • працівника до роботи без оформлення трудового договору, наказу,
  • оформлення робітника на неповний робочий час, якщо фактично він працює повний робочий час,
  • якщо виплати здійснюються без нарахування й сплати внеску та податку

до роботодавців застосовуються, окрім адміністративної відповідальності, штрафні санкції у розмірі 30 мінімальних зарплат на момент виявлення порушення.

Застерігаємо, що повідомлення про прийняття працівника на роботу надані до територіальних органів Державної фіскальної служби не за місцем обліку роботодавця або не за встановленою формою вважаються такими що не подавалися.

В яких випадках не потрібно подавати повідомлення до податкової служби

Повідомляти ДФС про прийняття на роботу працівника не  потрібно у разі:

  • коли власник виконує функції з управління підприємством чи фізична особа працює на громадських засадах;
  • стажист навчається у роботодавця на підставі договору про стажування (без укладання трудового договору);
  • поновлення на попередній роботі відбувається з дати звільнення працівника, яка відповідно до рішення суду про поновлення визнається недійсною, і час вимушеного прогулу оплачується та зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку;
  • надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження зарплати, які зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи за спеціальністю (ст.181 КЗпП) оскільки дія трудового договору не припинялася;
  • коли особи надають послуги за цивільно-правовим договором.