У зв’язку з  внесеними змінами до статті 133 ПКУ, постали важливі питання для ОСББ – формування облікової політики, документообігу, правильність ведення бухгалтерського обліку

Положення про облікову політику є одним з перших документів, які використовуються податковою інспекцією, аудиторськими фірмами та іншими контролюючими  службами при перевірці діяльності підприємства.

Насамперед хочемо наголосити,  що облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінзвітності (ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV).

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві включає самостійне визначення підприємством облікової політики на підставі П(С)БО та інших нормативно-правових актів із бухгалтерського обліку за погодженням із власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів.

Наказ про облікову політику ОСББ можна формувати  максимально спрощеного змісту, він може містити такі позиції:

  1. Визначення відповідальних осіб за організацію та ведення бухгалтерського обліку.
  2. Метод нарахування амортизації основних засобів.
  3. Метод нарахування амортизації нематеріальних активів за їх наявності.
  4. Межа вартості основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА), малоцінних і  швидкозношуваних предметів (МШП).
  5. Оцінку вибуття запасів.
  6. Форму ведення бухгалтерського обліку.
  7. Які бухгалтерські рахунки застосовує організація (оформити у вигляді додатку до наказу робочий план рахунків ОСББ).
  8. Рекомендуємо також зазначити в наказі факт обліку житлового будинку поза балансом.

Хоча прямої вимоги затверджувати розпорядчий документ про облікову політику не знайти в законодавстві, вважаємо, що все-таки без відповідного наказу (положення чи розпорядження) на підприємстві просто не обійтися.

На нашу думку облікова політика може бути змінена в середині року, якщо це потрібно. Для цього вносяться зміни до Наказу(Розпорядження) про облікову політику та затверджуються ці зміни  посадовою особою (керівником).